· سپتامبر, 2007

مقالات درباره عمان از سپتامبر, 2007

عمان:تورم کم سابقه

  September 8, 2007

موسکاتی می گوید ( انگلیسی) قیمت مواد غذایی به طور کم سابقه ای در کشور عمان گران شده است و در ماه های می و ژوئن افزایش قیمت مواد غذایی حدود بیست در صد برآورد می شود