· نوامبر, 2007

مقالات درباره عمان از نوامبر, 2007

عمان: امید اسلام

  November 24, 2007

بلاگر عمانی بی خواب در مسقط می نویسد که بلاگ جدید مذهبی به نام امید اسلام راه اندازی کرده است