· دسامبر, 2007

مقالات درباره ونزوئلا از دسامبر, 2007

ونزوئلا: شکست چاوز

  December 4, 2007

ناکی سوتو در بلاگ خود خشنودی خود را از شکست هوگو چاوز در رفراندوم در مورد قانون اساسی این کشور ابراز داشته است. در صورت پیروزی در این رفراندوم چاوز می توانست بدون هیچ محدودیت زمانی در انتخابات شرکت کند و اختیارات بیشتری داشته باشد