· فوریه, 2008

مقالات درباره ونزوئلا از فوریه, 2008

ونزوئلا: کاهش سود نفت

  February 29, 2008

اترا اگسپرسیون یا عبارتی دیگر از ونزوئلا می نویسد که در سال گذشته علیرغم افزایش قیمت نفت سود شرکت نفتی پدسوا که تحت کنترل دولت است کاهش یافته است