· فوریه, 2008

مقالات درباره ونزوئلا از فوریه, 2008

ونزوئلا: کاهش سود نفت

اترا اگسپرسیون یا عبارتی دیگر از ونزوئلا می نویسد که در سال گذشته علیرغم افزایش قیمت نفت سود شرکت نفتی پدسوا که تحت کنترل دولت است کاهش یافته است