· مارس, 2008

مقالات درباره ونزوئلا از مارس, 2008

ونزوئلا: دخالت آمریکا در تبت

کرا کاریاکان می نویسد که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است که آمریکا پشت نا آرامی های تبت بوده تا موجب بی ثباتی در چین شود

کلمبیا: چه گورایی جدید

کارلوس می نویسد که در ونزوئلا به افتخار رائول ریس فرمانده شماره دو چریک های کلمبیا که اخیرا به دست دولت کشته شد پوستری چاپ شده است. در این پوستر...