· دسامبر, 2007

مقالات درباره ارمنستان از دسامبر, 2007

ارمنستان:به یادقربانیان زمین لرزه

  December 9, 2007

ان زیپد می گوید نوزده سال پیش زمین لرزه ای شدید موجب تلفات سنگینی در ارمنستان شد. اتحاد سابق جماهیر شوروی از خارج از کشور کمک خواست و نهادهای بین المللی به خوبی به این درخواست پاسخ دادند. ان زیپد می نویسد که آهنگ “برای تو ارمنستان” که توسط خوانندگان...

درباره‌ی پوشش ارمنستان ما

Hayastan