· اوت, 2007

مقالات درباره هنر و فرهنگ از اوت, 2007

کارائیب:دنیای هنر

دبوکمن می گوید (انگلیسی) دنیای هنر کارائیب هیچوقت مانند امروز فعال نبوده است و هنرمندان بسیار خوشبین هستند. شما می توانید برخی از این آثار هنری را اینجا ببیند

آفریقا: با آغوش باز چین را بپذیریم

الوی گوچیلی (فرانسوی) می گوید که در مورد سرمایه گذاری چین در آفریقا اطلاعات خوبی در دست است ولی آفریقا باید فرهنگ چینی را نیز با آغوش باز بپذیرد و...

ایران:نگاهی به آثار فرشید مثقالی

. حمیرا ما را با آثار هنرمند ایرانی فرشید مثقالی و مجسمه هایش آشنا می کند