· آوریل, 2008

مقالات درباره هنر و فرهنگ از آوریل, 2008

اردن: مونالیزا

مویی عکسی را چاپ کرده که مونالیزای اردن لقب داده است

افغانستان: سریال های غیر اسلامی

افغان پن لاگ می نویسد که دولت تحت فشار نمایندگان پارلمان افغانستان و روحانیون سریال هایی را که غیر اسلامی اعلام کرده ممنوع کرده است