· دسامبر, 2007

مقالات درباره هنر و فرهنگ از دسامبر, 2007

چین: ساختمانی به شکل کیبرد کامپیوتر

کنت تام عکسی را از یکی از ساختمان های عجیب در شانگهای در چین منتشر کرده است. ساختمان شبیه کیبرد کامپیوتر است. وی می گوید اگر هم برخی از نواوری...

ترینیداد و توباگو: ابولهول محلی

بوک من عکسی از مجسمه ابولهول که در ترینیدا و توباگو وجود دارد منتشر کرده است