· اوت, 2008

مقالات درباره هنر و فرهنگ از اوت, 2008

کویت: عکس هایی از “زشت ترین” خانه کویت

زد دیستریکت از کویت ادعا می کند که زشت ترین خانه در کویت را پیدا کرده و عکس هایی از آنرا به چاپ رسانده است

روسیه: یونیوفرم جدید برای سربازان

اون از لگز لیبرتاز می نویسد که تا سال 2011 یونیفورم سربازان روسی تغییر می کند و یک طراح معروف روس مسئول طراحی آن شده است