· اکتبر, 2007

مقالات درباره هنر و فرهنگ از اکتبر, 2007

پرستو مرعشی از کنفرانس پاپ تک گزارش می دهد

  October 19, 2007

پرستو مرعشی از معدود وبلاگ نویسانی است که به کنفرانس پاپ تک در آمریکا دعوت شده است. این کنفرانس سالی یک بار متخصصینی را از رشته های مختلف دور هم جمع می کند تا در مورد تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی ما و مشکلات و چالشهای مربوط به ان...