افغانستان: زنان افغان در آمریکا

اسلام فمینزم می نویسد که در ماه اکتبر تعدادی از زنان افغان که مشغول کار آزاد و تجارت هستند به آمریکا می روند تا در شرکت های آمریکایی کارآموزی کنند

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.