· فوریه, 2008

مقالات درباره اسرائیل از فوریه, 2008

مصر: عقب ماندگی

  February 23, 2008

الیجا زروان از مصر می نویسد که اخیرا نماینده ای در پارلمان اسرئیل همجنس گرایان را مسئول زمین لرزه دانست. بلاگر می گوید خوب است بقیه از این خبر مطلع شوند تا فکر نکنند که کشورهای مسلمان فقط از این حرف های عقب افتا ده می زنند