مقالات درباره شیلی از ژوئیه, 2008

شیلی:کتک خوردن یک عکاس

  July 31, 2008

فرناندو مزا می نویسد که یک عکاس اسپانیایی در حالی که از یک تظاهرات در شیلی عکس می گرفت مورد حمله پلیسی ها قرار گرفته و زخمی شده است