مقالات درباره شیلی از اکتبر, 2007

شیلی: محبوبیت از دست رفته رییس جمهور

  October 29, 2007

کرگ واندز از این که میشل باچلت رییس جمهوری سوسیالیست شیلی با چه سرعتی محبوبت خود را بین مردم این کشور از دست می دهد شگفت زده است. طبق آخرین آمار وی فقط بین 35 درصد مردم محبوبیت خود را حفظ کرده است