مقالات درباره بولیوی از نوامبر, 2007

بولیوی:تورم نگران کننده

  November 22, 2007

میگل سنتلاس می نویسد که بسیاری از بولیوی ها نگران تورم در کوشر هستند که به گفته بسیاری از منابع حدود یازده در صد است. بلاگر یادآوری می کند که از سال 1984-1985 مردم بولیوی در مورد تورم وحشت دارند. در آن زمان تورم حدود 60 هزار درصد بود