· آوریل, 2008

مقالات درباره کارائیب از آوریل, 2008

Barbados

April 30, 2008

بلاگری به نام لیوینگ این باربادوس می نویسد که توریسم تامین کننده حیات اقتصادی کشورهای کارائیب است. بلاگر می گوید خدمات توریسم در این کشورها باید احیا شود