مقالات درباره هائیتی

هائیتی: نقض قانون

واندرپیر بلاگری است اهل هائیتی، که عقایدش را درباره فلسفه و حکمت نقض قانون با ما در میان می گذارد واینکه چرا بر طبق تورات بعضی اوقات ضرورت دارد انسانهای...

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

هائیتی:در صدد یافتن راه حلی برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه

بحران ناشی از کمبود مواد غذایی همچنان موضوع بحث در بلاگ ها است و فیلمهای ویدئویی نیز در این مورد کم نیستند. سه مورد فیلم ویدئویی در باره هائیتی، شرح...

هائیتی: جاسمل پایتخت فرهنگی

بلاگ پوت پرنس دعوت می کند تا جاسمل پایتخت فرهنگی کشور هائیتی را کشف کنیم

هائیتی: عکس هایی از پارلمان

هائیتی آنالیزز دات کام عکس هایی را از بازگشایی پارلمان ملی هائیتی منتشر کرده است

هائیتی: توریسم

هائیتی اینویشن می گوید که پیش از اپیدمی ایدز و کودتاهای متعدد هائیتی از صنعت توریسم بهره مند می شد. بلاگر می گوید باید دوباره این صنعت توریسم را احیا...