مقالات درباره بوناره

بولیوی:در انتظار احمدی نژاد

بلاگ پلابراس لیبرس عکس های متعددی از حوالی فرودگاه بولیوی پیش از ورود احمدی نژاد به این کشور منتشر کرده است