· اوت, 2007

مقالات درباره تکنولوژی از اوت, 2007

هند:برادر بزرگ مراقب شماست

  August 31, 2007

ارزان از مومبای در هند می نویسد (انگلیسی) که آیا قانون ضد عملیات تروریستی در هند کنترل مکاتبات اینترنتی را مشروعیت می بخشد؟ بلاگر می گوید اگر تروریست ها بدانند که اینترنت تحت کنترل است راه های دیگری را برای عملیات خود مورد استفاده قرار می دهند. وی می گوید تروریسم...

پاکستان: تکنولوژی علیه اخلاق

  August 3, 2007

پاکستانی اسپکتیتور (انگلیسی) به شدت از پخش فیلم های ویدویی دختران پاکستانی در یوتیوپ و یا از انتشار عکس های پسران و دختران پاکستانی در اورکات ناراحت است. این بلاگر می گوید ما  دین خود را خوب نمی شناسیم و دین ما بهترین سپر و محافظ در مقابل محصولات شیطانی است