· سپتامبر, 2007

مقالات درباره تکنولوژی از سپتامبر, 2007

بنگلادش:کامپیوتر در مناطق روستایی

September 30, 2007

بلاگری به نام صدای جنوب می گوید که برنامه سوادآموزی کامپیوتر که در بنگلادش آغاز شده موجب گسترش تکنولوژی در دهات و مناطق روستایی بنگلادش شده است