· نوامبر, 2007

مقالات درباره تکنولوژی از نوامبر, 2007

ژاپن: اسباب بازی به نام بمب پس انداز

  November 9, 2007

ادوارد چومبرا می گوید اسباب بازی جدیدی به نام بمب پس انداز به بازار  ژاپن می آید تا مردم را تشویق به پس انداز بکند. زمانی که سکه به اندازه کافی در مدت زمان مشخصی در این اسباب بازی ریخته نشود این بمب پس انداز شروع به سر و صدای...