· ژانویه, 2008

مقالات درباره محیط زیست از ژانویه, 2008

افغانستان:سرمای کشنده

محمد فهیم بلاگر افغانی می نویسد که زمستان سرد و سرمای کشنده موجب مشکلات زیادی در افغانستان شده و تعداد کشته شدگان حدود سیصد نفر تخمین زده می شود