· مه, 2008

مقالات درباره محیط زیست از مه, 2008

بنگلادش: فقر و کشاورزی

  May 30, 2008

بلاگری بنگلادشی به نام پایان فقر در آسیای جنوب شرقی این موضوع را مورد بحث قرار می دهد که آیا سرمایه گذاری در کشاورزی می تواند فقر را در آسیای جنوب شرقی ریشه کن کند یا نه