· فوریه, 2014

مقالات درباره محیط زیست از فوریه, 2014

برف در ایران: ٥٠٠ هزار نفر بدون برق، گاز و آب

بارش بی‌پایان برف در بعضی از مناطق شمالی ایران باعث عدم دسترسی هزاران نفر به برق، آب و گاز شده است.