· نوامبر, 2007

مقالات درباره محیط زیست از نوامبر, 2007

برزیل: یکی از رهبران جامعه مدنی ناپدید شده است

ماری آلگریتی که مردم شناس است نامه ای به چاپ رسانده است و از ناپدید شدن رهبر انجمن تولید کنندگان روستایی جواتنی آمازونس در برزیل ابراز نگرانی کرده است. جوانو باتیستا...

ترکمنستان: وقتی غرب حقوق بشر را فراموش می کند

عبدلگمید می گوید که مقامات انرزی بریتانیا و آمریکا به عشق آباد پایتخت ترکمنستان سفر کردند. بلاگر می گوید دلیل سفرهای این مقامات غربی مسلما در مورد دمکراسی و حقوق...

فسلطین: تخریب درختان و محیط سبز

آکواکوول از تونس گزارش می دهد که تعدا د زیادی درخت در راه اورشلیم بیت الحم تخریب شده است. وی عکسی را نیز در این مورد منتشر کرده است