· فوریه, 2008

مقالات درباره انتخابات از فوریه, 2008

غنا: انتخابات و بلاگ ها

  February 17, 2008

ایتان زاکرمان از بنیادگذاران صداهای جهانی در وبلاگ خود لینکی به غنا: انتخابات 2008 داده است. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور آفریقا از طریق بلاگ ها و تلفن های همراه و رادیو دنبال می شود