مقالات درباره انتخابات از اوت, 2007

بریتانیا:شرط بندی بر روی امید های ریاست جمهوری روسیه

August 21, 2007

ایترنال ریمونت می گوید بریتانیایی ها بر روی همه چیز شرط بندی می کنند. این بار نیز بازار شرط بندی بر روی امید های ریاست جمهوری روسیه گرم است. سرگی ایوانف بیشترین شانس برنده شدن را دارد و اگر روی وی شرط بندی کنید فقط دو برابر ونیم پول شرط...