مقالات درباره انتخابات از اوت, 2007

بریتانیا:شرط بندی بر روی امید های ریاست جمهوری روسیه

ایترنال ریمونت می گوید بریتانیایی ها بر روی همه چیز شرط بندی می کنند. این بار نیز بازار شرط بندی بر روی امید های ریاست جمهوری روسیه گرم است. سرگی...