مقالات درباره انتخابات از دسامبر, 2007

ارمنستان:اپوزیسیون تحت فشار

اونیک می گوید که دولت ارمنستان اپوزیسون را تحت فشار قرار داده است. انتخابت ریاست جمهوری در سال اینده برگزار می شود. این بلاگر ازمنی می گوید اعلامیه های تبلیغاتی...

ونزوئلا: شکست چاوز

ناکی سوتو در بلاگ خود خشنودی خود را از شکست هوگو چاوز در رفراندوم در مورد قانون اساسی این کشور ابراز داشته است. در صورت پیروزی در این رفراندوم چاوز...