مقالات درباره انتخابات از مه, 2012

مصر: نه، انقلاب پایان نیافته است

در ۲۳ و ۲۴ مه، چشم تمام جهان یک بار دیگر به مصر بود که اولین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگذار می کرد پس از قیام بزرگ مردمی که...