· ژوئیه, 2007

مقالات درباره آموزش از ژوئیه, 2007

بنگلادش:ازدواج کودکان

ونزوئلا:آموزش خصوصی زیر فشار

به نوشته (انگلیسی) نیوز و ویوز ونزوئلا، آموزش خصوصی همچنان تحت فشار است چون دولت تحمل نمی کند کسی ایده و عقیده ای جدا از حاکمیت داشته باشد

افغانستان:آرزوی کفش داشتن

ژاپن:ژاپنی های درس خوانده اروپا ملی گرا می شوند