· دسامبر, 2007

مقالات درباره آموزش از دسامبر, 2007

کامبوج: بلاگ برای معلولین

پریتام گزارش می دهد که کلاس های آموزشی برای معلولین در کامبوج تشکیل شده تا به آنها لاگیدن و یا وبلاگ نویسی را یاد دهد