· اوت, 2007

مقالات درباره آموزش از اوت, 2007

مصر:دشواری های اساتید

ایمان می گوید (انگلیسی) در مصر کسانی که در دانشگاه درس می دهند یا به فعالیت پژوهشی مشغول هستند زمانی که به خواهند به کنفرانسی در خارج از کشور شرکت کنند و یا در برنامه مبادله فرهنگی و یا آکادمی شرکت کنند متوجه می شوند که برای مسافرت احتیاج به...

کنیا: ناکامی احزاب سیاسی

  August 4, 2007

امیل از ناکامی احزاب سیاسی در کنیا می نویسد(انگلیسی). این بلاگر کنیایی می گوید سیاست در کنیا ریشه در احزاب سیاسی ندارد. فقر و بی سواد بودن تعداد زیادی از مردم کنیا عامل بی اثر بودن فعالیتهای حزبی است. وی می افزاید در این کشور برای بسیاری از مردم کتابمقدس...

عراق:کودکان نا امید عراقی در سوریه

زنده در بغداد از وضعیت کودکان پناهنده عراقی در سوریه می نویسد (انگلیسی). این بلاگر می گوید اگر چه سوریه این اجازه را به کودکان عراقی می دهد تا در مدارس این کشور ثبت نام کنند ولی برخی از این کودکان به دلیل نداشتن مدارک کافی از ادامه تحصیل بازمانده...