· سپتامبر, 2007

مقالات درباره آموزش از سپتامبر, 2007

ارمنستان:ترافیک و مدارس

September 29, 2007

آبزرور می نویسد که هر سال تعداد کمتری از بچه های ارمنی به مدرسه می روند ولی تغییری در ترافیک به وجود نیامده است

کوبا:دانشجویان امریکایی در هاوانا

  September 3, 2007

ایندیودوالتی 1977 می گوید که جای تاسف است که بسیاری از مردم کشور ثروتمندی مانند آمریکا بیمه بهداشتی ندارند. وی سپس به مقاله ای در بی بی سی اشاره می کند که دانشجویان آمریکایی بورس گرفته و در کوبا آموزش پزشکی دیده اند