صداهای جهانی مدير اجرایی جديدش را معرفی می کند

ما بسيارخرسندیم به اطلاع شما برسانیم که ايوان سيگال به عنوان مديراجرائی به صداهای جهانی پيوسته است

ايوان در يو اس ای پی یا سازمان صلح امريکا فعاليت داشته و در آنجا در رشته رسانه های شهروندی پژوهش کرده و در همين رابطه نيز آموزش داده است

او قبل ازکارکردن با يو اس ای پی ، به مدت چند سال در اينترنيوز که يک سازمان بين المللی رشد و توسعه رسانه ها می باشد فعاليت داشت

در اينترنيوز ايوان بر روی چندين طرح در مورد شوروی سابق کار می کرده و مديربخش آسيای مرکزی وافغانستان بوده و همچنين طرح های رشد وتوسعه را در امريکای لاتين و کارائيب دنبال می کرده است

به منظورسهولت بخشيدن موقت به کاربنيانگذاران صداهای جهانی” ربکا ماک کينن و ايتن زوکرمن”، اين سازمان سال گذشته يک مدير اجرائی برگزيده است

فوريه پارسال جورجيا پاپلول، سر دبيرقديمی اين سازمان به سمت مدير روابط عمومی ارتقاء يافت و در حال حاضر عملکردهای روزمره سازمان بين المللی مان را سرپرستی می کند

ايوان سيگال با همکاری تنگاتنگی که با جورجيا پاپلول خواهد داشت با بکارگيری قابليت های خود سعی در جهت يافتن منابع مالی و بقای اين سازمان در دراز مدت خواهد کرد

ما بسيارخوشنود هستيم از فعاليت داشتن در کنار کسی که دارای پتانسيل لازم در زمينه رسانه های شهروندی و يک قابليت چشمگير در قلمرو رسانه های جهانی است

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.