Sara Sg · مه, 2012

Stories only happen to those who have a voice to tell them.

ایمیل Sara Sg

آخرین مطالب از Sara Sg از مه, 2012

مصر: نه، انقلاب پایان نیافته است

در ۲۳ و ۲۴ مه، چشم تمام جهان یک بار دیگر به مصر بود که اولین انتخابات ریاست جمهوری خود را برگذار می کرد پس از قیام بزرگ مردمی که...