Sara Sg · فوریه, 2012

Stories only happen to those who have a voice to tell them.

ایمیل Sara Sg

آخرین مطالب از Sara Sg از فوریه, 2012

سوریه: شوک و ناباوری از قتل خبرنگاران

شهروندان اینترنتی در رسانه های اجتماعی امروز در حین پوشش خبری کشتار روزانه در سوریه مجبور شدند قدمی عقب گذارند تا به سوگ قتل خبرنگارانی بنشینند که زندگی شان را...