Sara Sg · دسامبر, 2011

Stories only happen to those who have a voice to tell them.

ایمیل Sara Sg

آخرین مطالب از Sara Sg از دسامبر, 2011

واکنش ها به راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور

  December 17, 2011

در یک گردهمایی عمومی نادر، صدها نفر به حمایت راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور در آمدند و واکنش پر جنب و جوشی را در فضای سایبر ایجاد کردند. اینترنت بازها برچسب #slutwalksg را برای گزارش این رویداد استفاده کردند.