Sara Sg · دسامبر, 2011

Stories only happen to those who have a voice to tell them.

ایمیل Sara Sg

آخرین مطالب از Sara Sg از دسامبر, 2011

واکنش ها به راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور

در یک گردهمایی عمومی نادر، صدها نفر به حمایت راهپیمایی هرزه ها در سنگاپور در آمدند و واکنش پر جنب و جوشی را در فضای سایبر ایجاد کردند. اینترنت بازها...