مقالات درباره نیجریه از ژانویه, 2008

نیجریه: توسعه اینترنت

  January 26, 2008

یومی از نیجریه  می نویسد که اینترنت در ده سال گذشته در این کشور توسعه قابل ملاحظه ای کرده است. ده سال پیش تنوع امروزی وجود نداشت و سرویس های اینترنتی مختلف در اختیار کار بران نبود