· فوریه, 2008

مقالات درباره جوانی از فوریه, 2008

مصر: دعا علیه مبارک در مترو

واهادا ماسیرا از واقعه ای که در مترو اتفاق افتاده است می نویسد: زن جوانی با یک کودک که بر دوشش بود وارد مترو شد  زن دیگری جای خود را...

افغانستان: عکس هایی با داستان

ازبکستان: تحریم