مصر: دعا علیه مبارک در مترو

واهادا ماسیرا از واقعه ای که در مترو اتفاق افتاده است می نویسد: زن جوانی با یک کودک که بر دوشش بود وارد مترو شد

 زن دیگری جای خود را به وی تعارف کرد ولی وی نپذیرفت و گفت: اهمیتی ندارد کودک من با تمام مواد شیمیایی که به وی هر روزه تزریق کردند مانند یک مرده است. این سخنان بسیاری را شوکه کرد و از وی پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است. کودک توموری در مغز داشت. کودک تحت درمان با مواد شیمیایی قرار گرفته و خانواده پول پرداخت کیسه خون را ندارند چرا که کودک احتیاج به تزریق دائمی خون دارد. وی گفت به بیمارستان های مختلفی رفته ولی هر کیسه خون حدود 85 پوند مصری است -هر پوند برابر با 18 سنت – است و وی قدرت پرداخت آن را ندارد

در همین حال زنی در میان جمعیت با صدای بلند علیه مبارک و بچه هایش و نوه هایش دعا کرد. زنان دیگر هم به وی پیوستند و علیه وی و خانواده اش که موجب بیماری و فقر در مصر شدند دعا کردند. در واقع در عرض جند دقیقه جنبشی اعتراضی علیه مبارک در مترو به وجود آمد

بحث را آغاز کنید!

ورود نویسنده ورود »

راهنمایی

  • کامنت‌ها توسط ناظر بررسی خواهد شد. لطفا کامنت خود را تنها یک بار ارسال کنید، در غیر این صورت به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.
  • لطفا با دیگران با احترام برخورد کنید. کامنت‌های حاوی سخنان نفرت‌آمیز، رکیک، و حمله‌های شخصی تایید نخواهند شد.