· ژانویه, 2008

مقالات درباره فجایع از ژانویه, 2008

زیمبابوه: اسکناس هایی با تاریخ مصرف محدود

  January 26, 2008

آرون در سودان می نویسد که تورم و بحران اقتصادی در زیمبابوه هرگز دیده نشده است. اسکناس ها دارای تاریخ مصرف هستند و تورم حدود صدو پنجاه هزار درصد است. بلاگر عکسی از این اسکناس ها ی جدید با تاریخ مصرف منتشر کرده است