مقالات درباره فجایع از نوامبر, 2007

زیمبابوه: آقای موگابه مردم گرسنه اند

  November 9, 2007

ماچا می گوید که تظاهرات کوچکی علیه موگابه رئیس جمهوری این کشور برپا شده و یکی از تظاهرکنندگان پلاکاردی در دست داشته که روی آن نوشته شده “آقای موگابه لطفا برو مردم گرسنه اند”. بلاگر می گوید عکس های دیگری از تظاهرات بر روی فلیکر منتشر شده است