· ژوئیه, 2007

مقالات درباره زنان و جنسیت از ژوئیه, 2007

کوبا:آینده ای روشن برای همجنس گرایان؟

  July 12, 2007

در بلاگ گی روفین  می خوانیم  (انگلیسی) که کشور کوبا در حال تصویب قانونی است تا زوج های همجنس گرا به توانند با یکدیگر به صورت قانونی ازدواج کنند و بچه به فرزندی قبول کنند. بلاگر می افزاید از  زمانی که کاسترو به قدرت آمد همجنس گرایان مورد آزار قرار گرفتند وحتی به...