· فوریه, 2008

مقالات درباره اروپای غربی از فوریه, 2008

آمریکا: نظری در مورد ایان هریسی علی

  February 23, 2008

نوری می نویسد که ایان هریسی علی فقط مشکلات را برای مهاجران مسلمان در غرب بیشتر می کند. هریسی علی که نماینده در پارلمان هلند بوده مدتی در آمریکا بسر برده و هم اکنون خواستار ملیت فرانسوی شده است. وی به دلیل انتشار مقالات و مطالب ضد اسلامی معروف است