مقالات درباره آفریقای جنوبی از سپتامبر, 2007

آفریقای جنوبی:عکس هایی از ارتش

  September 29, 2007

بلاگری از افریقای جنوبی که نظامی است در بلاگی به نام سربازی از آفریقا می نویسد. وی اخیرا عکس هایی از تمرینات نظامی سربازان کشورش به نام آماده باش برای بدترین سناریو منتشر کرده است