مقالات درباره کنیا از اوت, 2007

کنیا: ناکامی احزاب سیاسی

امیل از ناکامی احزاب سیاسی در کنیا می نویسد(انگلیسی). این بلاگر کنیایی می گوید سیاست در کنیا ریشه در احزاب سیاسی ندارد. فقر و بی سواد بودن تعداد زیادی از...