مقالات درباره آنگولا از مه, 2008

آنگولا: فیلمی در مورد پایان استعمار

  May 23, 2008

کارلوس پریرا فیلم ویدویی را منتشر کرده که نشان می هد که آنگولایی های سفید پوست و نوادگان پرتغالی هایی که آنگولا را مستعمره کرده بودند در حال ترک این کشور هستند. این ماجرا در سال 1975 اتفاق افتاده است