· مه, 2008

مقالات درباره آفریقای سیاه از مه, 2008

موازمبیک: بازگشت قربانیان خارجی ستیزی

آفریقای جنوبی: اعتراض کارگران زیمبابوه ای

بحران مواد غذایی و هزینه نا امیدی

بحران ناشی از افزایش صعودی قیمت مواد غذایی همه اقشار مردم را در نقاط مختلف جهان در بر می گیرد. به نظر می رسد که افزایش قیمت مواد غذایی هر...

آفریقای جنوبی: غارت شهروندان زیمبابوه

موزامبیک: همه دیوانه اس ام اس هستند

آنگولا: فیلمی در مورد پایان استعمار

آفریقای جنوبی: بلاگرها در مقابل نژادپرستی

اتیوپی: نقاشان علیه ازدواج کودکان