· سپتامبر, 2007

مقالات درباره آفریقای سیاه از سپتامبر, 2007

زامبیا:ده هزار ان جی او

نیجریه:فستیوال فیلم

آفریقای جنوبی:عکس هایی از ارتش

زیمبابوه: برای چند بطری آب

زیمبابوه: پایان حمایت چین از موگابه